กิจกรรม
ข่าวสาร
ของดีตำบลบางใหญ่
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 81-7997 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]

  (1)