กิจกรรม
ข่าวสาร
ของดีตำบลบางใหญ่
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 


นางณิชารัชณ์ กันต่าย
กำนันตำบลบางใหญ่
 
 


นายอำพัน เอกมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางใหญ่


นางสิชาดี วัฒนสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางใหญ่


นายจำรัส กาญจนสุขสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่
 


นายธนกร วัตรผลัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่


นายวิริยะ ภู่สุพรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บางใหญ่
 


นายพิษณุ สันติเมธี
กำนันตำบลบางแม่นาง
 
 


นางกาญจนา ขาวเขียว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางแม่นาง


นายวีรวัฒน์ โตเข็ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางแม่นาง


นายชิต ทองอยู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บางแม่นาง
 


นายชัญชิต ดีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง


นายสุชิน มามีทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.บางแม่นาง
 


นายพนม พึ่งสุขแดง
กำนันตำบลบ้านใหม่
 
 


นายสมศักดิ์ กลั่นเพ็ชร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่


นายไพโรจน์ ยางแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่


นายอนุชา โอสถ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่