หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
กิจกรรมประชาคมท้องถิ่น  
 

เทศบาลตำบลบางใหญ่ จัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ยึดโยงกับประชาชน  และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ในส่วนที่ยังขาดหาย  โดยต้องคำนึงถึงประชาชนด้วยเหตุผล หลายประการ เช่น
(1) เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(2) ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3)ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 09.08 น. โดย คุณ วริญญ์รัชก์ ศรีบุญเรือง

ผู้เข้าชม 102 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย