หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ   10 พ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   8 พ.ค. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562   8 พ.ค. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะประมูลราคาการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ   7 พ.ค. 2562 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2562 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14