กิจกรรม
ข่าวสาร
ของดีตำบลบางใหญ่
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   19 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัญญาซื้อขาย รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   11 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561   22 ก.พ. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)   15 ก.พ. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   13 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   7 ก.พ. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561   7 ก.พ. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2562   7 ก.พ. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบางใหญ่   31 ม.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   24 ม.ค. 2562 26
  (1)     2      3      4