หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมสตรีบางใหญ่ร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562   29 มี.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุในชุมชน   29 มี.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในส่วนที่ย้ายภูมิลำเนา   29 มี.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลบางใหญ่   29 มี.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ครั้งที่ 4 )   25 มี.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 43 รายการ   22 มี.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   19 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัญญาซื้อขาย รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   11 มี.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561   22 ก.พ. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)   15 ก.พ. 2562 68
   1     (2)     3      4      5      6